vågDet är sorgligt men sant att människor inte alltid kommer överens. Konflikter uppstår av olika skäl, konflikter som ibland går så långt att de går till domstol. Det är ingenting som vi här på Radio East tycker är bra, men vi är ändå fullt medvetna om att det förmodligen är något som är oundvikligt. Ibland har två personer helt enkelt så pass olika uppfattning om någonting att medling och förlikning inte är möjligt. Förr i tiden skulle det hela ha lösts med en holmgång, där de båda tvistande fick varsitt svärd och så satte man iland dem på en liten holme. Den som kom levande därifrån hade rätt, helt enkelt. Alldeles frånsett underhållningsvärdet så hade den metoden att lösa tvister ett och annat fel.

Ett av de vanligaste tvisteområdena gäller bostadsförsäljningar. Fel upptäcks efter att köpet genomförts, där den som köpt hävdar att säljaren har ett ansvar, och säljaren hävdar att, nej, så är det inte alls, bostaden var genomgången och såldes i befintligt skick. Köparen borde ha vetat. Sådana tvister kan dra ut på tiden och ingendera sidan har någon förståelse för den andra. Det visar på vikten av att ha alla handlingar i ordning, där det klart och tydligt framgår vad som gäller. Men det är lätt att vara efterklok.

Det finns dock sätt att lösa en tvist på. När det gäller bostadsproblem så anlitar man helt enkelt en bostadsjurist – en jurist som specialiserat sig på bostadsfrågor. Det borde man gjort redan innan försäljningen, och kanske gjorde man också det. I så fall kontaktar man helt enkelt sin bostadsjurist och berättar att problem har uppstått. I annat fall får man leta rätt på en – det finns många att välja mellan. Hur det än går kommer någon att bli missnöjd med utgången och då är det ju bäst att det blir den andre och inte en själv.