Återvinning och miljövänlighet är bra.Vi lever i ett samhälle som alltmer pushar för att vi måste bli mer medvetna om klimatet, miljön och den globala uppvärmningen. Det fungerar inte längre att blunda och stoppa huvudet i sanden, utan vi måste alla bidra med det vi kan för att ta hand om vår jord, eller hur?

På torsdag kommer vi på Radioeast att diskutera ämnena ekologiskt och klimatsmart, och på vilka olika sätt vi kan göra skillnad som individer för att påverka detta i positiv bemärkelse. Vi kommer att ta in en representant från finamig.se som ska prata om ekologiskt smink och hur man kan välja rätt märken och produkter i djungeln, utan att låta det bli alltför kostsamt och avancerat. Därefter kommer Sven-Bertil Larsson, bonde från Eskilstuna, att prata om ekologiska och närproducerade dagligvaror som man kan fokusera på att handla.

Vad innebär det att göra ekologiska val?
När man pratar om ekologiska val så är det många som använder begreppet utan att kanske egentligen förstå vad det innebär, och varför det är relevant för klimatet. Om vi tar ekologisk produktion som ett exempel så menar man att det handlar om att nyttja sina resurser på ett långsiktigt och hållbart sätt. Exempelvis energi, mark och vatten. Man tar gärna upp djurens välfärd i frågan om ekologisk produktion också, där man söker biologisk mångfald och höga ambitioner.

En ekologisk produktion behöver utmärka sig genom att låta boskapen kunna få bete sig så naturligt som möjligt och inte sitta i bur. De ska ha utevistelse och grovfoder. Man ser gärna att djuren också ska äta foder från den egna gården, och att stallgödsel i första hand ska användas för att ge näring åt den egna åkermarken.

Man ska undvika kemiska bekämpningsmedel i produktionen och i arbetet med att hantera skadegörare och ogräs.

Summa summarum
Sammanfattningsvis handlare det om att uppfylla de svenska miljömålen som finns satta, vilka vi kommer att prata med om på torsdagens sändning. Vi höres då 🙂